درمان گیاهی سرفه

راه درمان:دم کرده ی “بهدانه+بارهنگ+نشاسته+عناب”
قبل از خواب ، درمان قطعی سرفه های مزمن است.

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه