رفع افسردگی

راه درمان: هفت عدد خرما-ترک سردی ها-عسل یک قاشق غذاخوری صبح ناشتا

 

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه