خواص کنجد

۱️⃣برای چاق شدن وتقویت نیروی جنسی موثراست.
۲️⃣گرفتگی صدارا ازبین می برد.
۳️⃣نرم کننده معده وروده است.
۴️⃣مالیدن برگ کنجدبه سرباعث رشدوسیاهی رنگ مو میشود.
۵️⃣جوشانده ریشه موجب تقویت وسیاهی مو میشود.
۶️⃣کنجدادرارآوروقاعده آوراست.
۷️⃣فشارخون راکاهش می دهد.
۸️⃣خوردن کنجدبدن راتقویت می کند.
کنجدبرای معده ضعیف مناسب نیست زیراثقیل الهضم است این گونه افرادبایستی آن رابا عسل وسرکه میل نمایند.
زکات علم نشر آن است.

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه