خواص خرما

با مصرف خرما سرطان را از خود دور کنید.

خرما یکی از بهترین شیرینی‌های طبیعی ست، چرا که این مواد غذایی علاوه بر تأمین نیازهای بدن سلولهای سرطانی را نیز تضعیف میکند.

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه