غذاهایی که مغز را بیمار میکند

?شيرين کننده‌های مصنوعی
?بيسكويت آماده
?نوشيدنيهای شیرین
?نان بدون سبوس
?فست فودها
?روغن نباتی و مایع
?گوشت گاو

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه