خواص توت خشک

?کاهش قندخون
?حفظ سلامت قلب
?منبع خوب پروتئین
?توت کلسترول خون راکاهش میدهد
?هضم غذاراراحت میکند
?جایگزین خوبی بجای قند

 

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه