درمان گیاهی رفع چروک زیر چشم (گشنیز)

راه درمان: موادلازم : تخم گشنیز دوقاشق غذاخوری ، روغن زیتون یک قاشق چایخوری ، آب مقداری

?تخم گشنیز راکوبیده وداخل آب ریخته روی حرارت بگذارید هنگامیکه آب جوش آمدحرارت راقطع کرده بگذارید سردشود محلول راصاف کرده وسه قاشق غذاخوری ازآن رابه داخل عسل ریخته وروغن زیتون راهم اضافه نمایید وخوب هم بزنید وروی حرارت بخارآب قرار دهید وخوب مخلوط نمایید کرم آماده شده رادرظرفی دردار بربزید هرروز دو مرتبه ازاین کرم به زیر چشم مالیده وبعد از۱۵ دقیقه کرم رابشویید .

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه