ریحان دوست قلب و برای بیماری های قلبی

?جلوگیری از تپش قلب

?جلوگیری از حمله ی قلبی

?جلوگیری از گرفتگی رگ ها..

 

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه